خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۷ مطلب با موضوع «شیمی(2)یازدهم :: تمرین های تکمیلی» ثبت شده است

تمرین های تکمیلی مربوط به سرعت واکنش را می توانیداز اینجا دریافت کنید.

این تمرین هاازبین سوال های امتحان نهایی شیمی پیش دانشگاهی وکتاب درسی سال چهارم انتخاب شده است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۶ ، ۲۱:۰۴
محمد یوسف زاده باغبانی

تمرین های تکمیلی (بیش از50تمرین)محاسبه ی آنتالپی واکنش بااستفاده ازقانون هس رامی توانیداز اینجا  دریافت کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۶ ، ۲۲:۳۳
محمد یوسف زاده باغبانی

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم ویازدهم وداوطلبان کنکورسراسری(تجربی وریاضی)دراین مجموعه 128سوال ازآزمون های سراسری96-83همراه باپاسخ تشریحی برای تمرین بیشتروتسلط برمسائل استوکیومتری گردآوری شده دانش آموزان علاقه مندمی توانندفایل آن رااز اینجا دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۳۶
محمد یوسف زاده باغبانی

نکات مربوط به گروه های عاملی که درفصل 2و3کتاب شیمی یازدهم مطرح شده همراه باتمرین تکمیلی دراین مطلب به طورکامل بیان شده دانش آموزان علاقه مندمی توانندفایل آن رااز اینجا دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۴۱
محمد یوسف زاده باغبانی

نمونه سوال های ظرفیت گرمایی مربوط به فصل دوم شیمی2یازدهم رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

بیشترسوال هاازبین سوال های امتحانات نهایی شیمی3کشوری می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۰۴
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزان علاقه مندباحل این تمرین هامهارت لازم رادرزمینه حل مسائل مربوط به استوکیومتری درصدخلوص وبازده درصدی واکنش پیدامی کنند.

تمرین های تکمیلی درصدخلوص وبازده درصدی واکنش رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۶
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزان علاقمندباانجام این تمرین نکات زیادی رادررابطه بانام گذاری آلکانهاوهالوآلکانهافرامی گیرند.

تمربن نام گذاری آلکانهارامی توانیدازاینجادریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۶ ، ۰۹:۲۴
محمد یوسف زاده باغبانی