خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آرایش الکترونی» ثبت شده است

بااستفاده ازقاعده آفبازیرلایه های p7 ، s7 ، f5 ، d6 راازچپ به راست به ترتیب پرشدن مرتب کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۷
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزانی که به دنبال رسم صحیح آرایش الکترونی می باشنددرقسمت پیوندهای روزانه می توانندبه نرم افزاری دسترسی پیداکنندکه آرایش الکترونی اتم  ویون عناصرمختلف رارسم می کند،پس ازواردشدن درسایت مربوطه داخل کادرخالی نمادشیمیایی یانام شیمیایی (یانام لاتین)عنصر(اتم یایون) موردنظرراتایپ کرده وبرروی کلمه ی submit کلیک نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰
محمد یوسف زاده باغبانی

فایل انیمیشن آرایش الکترونی رامی توانیداز اینجا دریافت کنید

دراین فایل تاحدامکان ترتیب قرارگرفتن وپرشدن زیرلایه هادرآرایش الکترونی به نمایش گذاشته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۶ ، ۲۰:۱۳
محمد یوسف زاده باغبانی

رسم آرایش الکترونی اتمهای سنگین وتعیین موقعیت آنهادرجدول تناوبی بااستفاده ازشکل زیربه راحتی انجام می شوداربیتالها ازبالا به پایین وازچپ به راست پرمی شونداعدادکنارجدول حداکثرگنجایش لایه های الکترونی درعنصردوره ی مربوطه رانشان می دهندکه باحفظ بودن آنهامی توان به سرعت دوره وگروه هرعنصری رادرجدول تناوبی مشخص کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۲۱:۵۸
محمد یوسف زاده باغبانی