خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوانین آیوپاک» ثبت شده است

1-آلکانهای راست زنجیر:
تعداداتم های کربن درزنجیربایک پیشوندهمراه باپسوند-ان نشان داده می شود.پنتان ، هگزان ، هپتان ، اوکتان ، نونان ، دکان و............
2-آلکانهای شاخه دار:
2-1)تعیین بلندترین زنجیراتم های کربن: این زنجیراصلی نشان دهنده همان نام شاخه ی اصلی است.
*درصورتی که دویاچندزنجیراصلی وجودداشته باشدزنجیری راانتخاب می کنیم که بیشترین تعدادشاخه های فرعی راداشته باشد.
2-2)شاخه های فرعی رامشخص کرده و نام گذاری می کنیم.
*برای نام گذاری گروه های فرعی پسوند-ان درنام آلکان هم کربن باشاخه ی فرعی را به پسوند-یل تبدیل می کنیم.
*متیل : - CH3   
 اتیل : - C2H5 ( - CH2 – CH3 )  
پروپیل :  - C3H7 (  - CH2 – CH2 – CH3 )
2-3)شماره گذاری زنجیراصلی:
2-3-1)زنجیراصلی بایک شاخه ی فرعی:
شماره گذاری ازسمتی صورت می گیردکه به شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*بین شماره ونام شاخه ی فرعی خط تیره قرارمی گیرد.
2-3-2)زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی یکسان:
 شماره گذاری ازسمتی انجام می شودکه به اولین شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*تعدادشاخه های فرعی تکراری راباپیشوندهای دی،تری،تترا،پنتا،هگزاو..... مشخص می کنیم.
*بین شماره های موقعیت شاخه های فرعی تکراری علامت کاماقرارمی دهیم.
2-3-3)زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی مختلف :
 شاخه های فرعی رابه ترتیب حروف الفبا(لاتین)مرتب می کنیم وشماره گذاری راازسمتی شروع می کنیم که به اولین شاخه ی فرعی درزنجیراصلی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*اگرشاخه های فرعی مختلف باموقعیت های یکسان وجودداشته باشندشماره گذاری راازسمتی انجام می دهیم که به شاخه ای که حرف اول نامش درحروف الفبا(لاتین) مقدم است عددکوچکتری تعلق بگیرد.

*پیشوندهایی نظیردی،تری،تترا،پنتا،هگزاو.....درترتیب حروف الفبا(لاتین)تاثیری ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۳:۵۹
محمد یوسف زاده باغبانی