خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آبکافت» ثبت شده است

(اسیدی شدن آب به دلیل وجودیونهای آلومینیم-ص89شیمی دوره ی پیش دانشگاهی)

وقتی آلومینیوم کلریدبه آب اضافه می شودبه یونهای آلومینیم وکلریدتفکیک

 می شودیونهای آلومینیم باآب تشکیل یونهای کمپلکس می دهنداین یونها

 مانندیک اسیدباآب واردواکنش شده ویک پروتون ازدست می دهندچون ثابت تفکیک اسیدی این یون کمپلکس10-5) ×(Ka=1.4بسیاربزرگترازثابت تفکیک آب 

10-14) ×(Kw=1.0است .بین یون کلریدوآب واکنشی روی نمی دهدچون اسیدمزدوج حاصل ازان(HCl)یک اسیدقوی است بنابراین غلظت یون هیدرونیم افزایش یافته ومحلول حاصل اسیدی است.

(منبع:کتاب شیمی مک موری/فی-چاپ ششم-فصل چهاردهم-خواص اسیدی-بازی نمکها)

آبکافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۴ ، ۱۰:۳۴
محمد یوسف زاده باغبانی